Radionica

Naslov: Fenotipizacija visoke propusnosti

Predavači: Hund A., Sturrock C., Vodnik D., Živčák M.

Organizatori: Carović-Stanko K., Lazarević B.,Šarčević H.

Vrijeme: 28. – 29. listopad 2021.

Lokacija: Zagreb, Hrvatska