Naslov: Utvrđivanje piretrina dalmatinskog buhača pomoću Ramanove spektroskopije

Predavač: doc. dr. sc. Ivan Šoštarić, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd, Srbija

Autori: Šoštarić, I., Pećinar, I., Varga, F., Dajić-Stevanović, Z., Šatović, Z., Liber, Z., Grdiša, M.

Kongres: 10. međunarodni kongres “Oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo”

Organizatori: Hrvatsko agronomsko društvo  i Europsko udruženje sjemenara

Vrijeme: 10. studenog 2017; 12:00

Mjesto: LifeClass terme Sv. Martin, Sv. Martin na Muri, Hrvatska