Naslov: Predstavljanje Crop-BioDiv-a na Hrvatskoj radioteleviziji

Ime emisije: Znanstveni krugovi

Kratak sažetak: Dr. Smiljana Goreta Ban predstavila je ciljeve i planove Crop-BioDiv u emisiji Znanstveni krugovi koja je dio znanstvenog programa Hrvatske televizije.