Naslov: Utjecaj topline i mehaničke skarifikacije na skraćivanje dormantnosti odabranih sorata ječma.

Autori: Matković, A., Jukić, Ž., Kereša, S., Carović-Stanko, K.

Časopis: Agronomski glasnik. 79(5-6):243-258