Naslov: Morfološka svojstva lukovice ekotipova češnjaka u Istri
Predavač: Bernard PREKALJ mag.ing.agr
Autori: Bernard Prekalj, Mario Franić, Dean Ban, Iva Bažon, Danko Cvitan, Smiljana Goreta Ban
Kongres: 54. hrvatski i 14. međunarodni simpozij agronoma
Vrijeme: 17. – 22. veljače 2019.
Mjesto: Vodice, Hrvatska
Sekcija: Povrćarstvo, ukrasno, aromatično i ljekovito bilje