Osam doktoranada ZCI CroP-BioDiv je započelo započeli poslijediplomski doktorski studij Poljoprivredne znanosti

na Sveučilištu u Zagrebu Agornomski fakultet (Zoe Adrijanić, Višeslav Glavinović, Ana Nimac, Ivana Plavšin, Bruno Rajković, Petra Štambuk, Ante Turudić, Zoran Užila).

Vrijeme: 07. svibnja 2018.

Mjesto: Sveučilište u Zagrebu Agornomski fakultet