Naslov: Spatial distribution of the invasive species Ambrosia artemisiifolia L. in the towns of Zagreb county

Autori: Vlahović, D., Hruševar, D., Varga, F., Vladović, D., Mitić, B.

Kongres: 3. hrvatski kongres o invazivnim vrstama s međunarodnim sudjelovanjem

Vrijeme: 26. – 27. studenog 2018.

Mjesto: Zagreb, Hrvatska