Naslov: Volatile compounds of garlic cv. ‘Istarski crveni’ at different harvesting dates
Predavač: Iva Bažon
Autori: Iva Bažon, Igor Lukić, Dean Ban, Ivana Horvat, Bernard Prekalj, Smiljana Goreta Ban
Kongres: 55. hrvatski i 15. međunarodni simpozij agronoma
Vrijeme: 16. – 21. veljače 2020.
Mjesto: Vodice, Hrvatska