Naslov: Utjecaj topline i mehaničke skarifikacije na skraćivanje dormantnosti odabranih sorata ječma
Autori: Matković, A., Jukić, Ž., Kereša, S. Carović-Stanko, K.
Časopis: Agronomy journal 79(5-6):243-258