Naslov: Predikcija volumne gustoće šumskih pseudogleja u

Hrvatskoj temeljem sadržaja organske tvari tla i gline

Autori: Rubinić, V., Safner, T.

Časopis: Journal of Central European Agriculture 20(1):491-503