Naslov: Procjena količine makro- i mikroelemenata u hrvatskim tradicijskim kultivarima graha (Phaseolus vulgaris L.) korištenjem spektroskopije u bliskome infracrvenom području (NIRS)

Autori: Vranić, M., Petek, M., Bošnjak, K., Lazarević, B., Carović-Stanko, K.

Časopis: Poljoprivreda (Osijek) 25(1): 48-55