Naslov: Klijanje i dormantnost kod mahunarki

Autori: Saraf, D., Vidak, M., Grdiša, M., Carović-Stanko, K.

Časopis: 2017, Agronomski glasnik: Glasilo Hrvatskog agronomskog društva 79 (1-2)