Naslov: The Influence of a Seedling Recruitment Strategy and a Clonal Architecture on a Spatial Genetic Structure of a Salvia brachyodon (Lamiaceae) Population

Autori: Radosavljević I., Antonić O., Hruševar D., Križan J., Šatović Z., Turković D., Liber Z.

Časopis: Plants 9(7): 828

Godina: 2020