Naslov: Količina fosfora u korijenu celera korjenaša na tržištu grada Zagreba

Autori: Petek, M., Fabek Uher, S., Karažija, T., Jurišić, A., Lazarević, B., Herak Ćustić, M.

Časopis: Glasnik zaštite bilja, 3: 28-32

Godina: 2019