Naslov: Usporedba tradicijskog kultivara heljde sjeverozapadne Hrvatske sa stranim sortama

Autori: Habuš Jerčić, I., Žulj Mihaljević, M., Gunjača, J., Bošnjak Mihovilović, A., Kereša, S., Barić, M., Baričević, E., Bogović, M.

Časopis: Glasnik zaštite bilja, 6: 36-41

Godina:2020