Naslov: Fotosintetski odgovor bukovih klijanaca na suboptimalnu ishranjenost s mineralnim hranivima

Autori: Sever, K., Sviličić, D. D., Karažija, T., Lazarević, B., Škvorc, Ž.

Časopis: Šumarski list : znanstveno-stručno i staleško glasilo Hrvatskoga šumarskog društva, 145 (5-6): 225-238

Godina: 2021