Naslov: Revolucija s Agronomskog fakulteta: ‘Ovim aparatima od klime spašavamo lozu, maslinu i pšenicu’

 

Ime novina: Večernji list

 

Kratak sažetak:

 

Datum: 9 November 2021

 

Link na članak, emisiju i sl.: https://www.vecernji.hr/techsci/revolucija-s-agronomskog-fakulteta-ovim-aparatima-od-klime-spasavamo-lozu-maslinu-i-psenicu-1537745