Naslov: Utjecaj mikorize na kakvoću ploda jagode neutralnog dana

Autori: Sudar, I., Duralija, B., Petek, M., Lazarević, B., Fruk, G.

Kongres: 55. hrvatski i 15. međunarodni simpozij agronoma

Vrijeme: 16 – 21 veljače 2020

Mjesto: Vodice, Hrvatska