U ime Znanstvenog centra izvrsnosti za bioraznolikost i molekularni oplemenjivanje biljaka (CoE CroP-BioDiv), Zagreb, Hrvatska, sa zadovoljstvom vas pozivamo na Međunarodnu konferenciju o bioraznolikosti i molekularnom oplemenjivanju bilja.

Konferencija će se održati u Novigradu, Hrvatska, od 2. do 6. listopada 2022. godine.

Konferencija će biti izvrsna prilika za susret sa istraživačima iz cijelog svijeta koji rade na različitim aspektima analize, očuvanja i korištenja biljne raznolikosti u programima oplemenjivanja bilja te različitim pristupima u razvoju i implementaciji novih tehnologija u molekularnom oplemenjivanju bilja.