Naslov: Invasive flora of the cities of Dugo Selo and Samobor

Autori: Vlahović, D., Hruševar, D., Varga, F., Vladović, D., Mitić, B.

Kongres: 13. hrvatski biološki kongres s međunarodnim sudjelovanjem

Vrijeme: 19. – 23. rujna 2018.

Mjesto: Poreč, Hrvatska