Naslov: Utjecaj nedostatka dušika na neke fiziološke parametre i svojstva korijenovog sustava triju hrvatskih tradicijskih kultivara graha

Autori: Nimac A., Štajcer I., Šatović Z., Carović-Stanko K., Lazarević B.

Časopis: Zbornik radova 55. hrvatskog i 15. međunarodnog simpozija agronoma