Naslov: Varijabilnost dormantnosti zrna i embrija u kolekciji sorata ozime pšenice

Predavač: Bruno Rajković
Autori: Bruno Rajković, Ana Lovrić, Marko Maričević, Hrvoje Šarčević
Kongres: 55. hrvatski i 15. međunarodni simpozij agronoma
Sekcija: Genetika, oplemenjivanje bilja i sjemenarstvo
Vrijeme: 16-21. veljače 2020.
Mjesto: Vodice, Hrvatska