Naslov: Protokoli za mjerenje fluorescencije klorofila kod biljaka u uvjetima stresa nedostatka vode

Autori: Nimac, A., Carović-Stanko, K., Lazarević, B.

Kongres: 11. međunarodni kongres oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo

Vrijeme: 7. – 9. studeni 2018.

Mjesto: Umag, Hrvatska