Naslov: Varaždinske populacije heljde

Autori: Habuš Jerčić, I., Žulj Mihaljević, M., Pejić, I., Bogović, M., Vincek, D., Kereša, S., Bošnjak Mihovilović, A., Barić, M., Gunjača, J.

Kongres: 11. međunarodni kongres oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo

Vrijeme: 7. – 9. studeni 2018.

Mjesto: Umag, Hrvatska