Mjesečne arhive: veljača 2020

Početna/2020/veljača

Kongresno priopćenje

Naslov: Morfološka i fiziološka svojstva sadnica Kaštelanske stare masline u uvjetima abiotičkog stresa
Predavač: Josip Tadić
Autori: Josip Tadić, Gvozden Dumičić, Tatjana Klepo, Sandra Radić Brkanac
Kongres: 55. hrvatski i 15. međunarodni simpozij agronoma
Vrijeme: 19.2.2020.
Mjesto: Vodice

2020-05-18T14:04:19+02:0019 veljače, 2020|

Kongresno priopćenje

Naslov: Assembly of a Complete Mitogenome of Balkan Chamois (Rupicapra rupicapra balcanica)

Autori: Tešija, T., Safner, T., Iacolina, L., Bužan, E., Bašić, N., Jianhai, C., Jianlin, H., Šprem, N.

Kongres: 55. hrvatski i 15. međunarodni simpozij agronoma

Vrijeme: 16 – 21 veljače 2020

Mjesto: Vodice, Hrvatska

 

2022-03-13T15:16:43+01:0016 veljače, 2020|

Kongresno priopćenje

Naslov: Morfometrijska svojstva ploda i prinos krastavca tretiranog biljnim biostimulatorima

Autori: Benko, B., Đurić, M., Radman, S., Lazarević, B., Toth, N., Žutić, I., Opačić, N.

Kongres: 55. hrvatski i 15. međunarodni simpozij agronoma

Vrijeme: 16 – 21 veljače 2020

Mjesto: Vodice, Hrvatska

 

2022-03-13T15:15:09+01:0016 veljače, 2020|

Kongresno priopćenje

Naslov: Utjecaj organske gnojidbe na količinu i dinamiku mikroelemenata u lišću vinove loze na karbonatnom tlu

Autori: Karažija, T., Štimac, M., Petek, M., Šatvar, M., Slunjski, S., Lazarević B.

Kongres: 55. hrvatski i 15. međunarodni simpozij agronoma

Vrijeme: 16 – 21 veljače 2020

Mjesto: Vodice, Hrvatska

2022-03-13T15:11:55+01:0016 veljače, 2020|

Kongresno priopćenje

Naslov: Alternativni dizajn poljskih pokusa za ispitivanje gospodarske vrijednosti sorti (VCU)

Autori: Zorić, M., Gunjača, J., Šimić, D., Varnica, I., Drenjančević, L.

Kongres: 55. hrvatski i 15. međunarodni simpozij agronoma

Vrijeme: 16 – 21 veljače 2020

Mjesto: Vodice, Hrvatska

 

2022-03-13T15:09:22+01:0016 veljače, 2020|

Kongresno priopćenje

Naslov: Genotipske razlike u sadržaju mikotoksina u zrnu pšenice nastale uslijed zaraze s fuzarijskim paležom klasa

Autori: Maričević, M., Jukić, K., Ikić, I., Sever, M., Lovrić, A., Rajković, B., Gunjača, J., Šarčević, H.

Kongres: 55. hrvatski i 15. međunarodni simpozij agronoma

Vrijeme: 16 – 21 veljače 2020

Mjesto: Vodice, Hrvatska

2022-03-13T15:01:20+01:0016 veljače, 2020|

Kongresno priopćenje

Naslov: Utjecaj mikorize na kakvoću ploda jagode neutralnog dana

Autori: Sudar, I., Duralija, B., Petek, M., Lazarević, B., Fruk, G.

Kongres: 55. hrvatski i 15. međunarodni simpozij agronoma

Vrijeme: 16 – 21 veljače 2020

Mjesto: Vodice, Hrvatska

2022-03-13T14:59:51+01:0016 veljače, 2020|
Go to Top