Mjesečne arhive: studeni 2017

Početna/2017/studeni

Vijesti

Naslov: Šesta sjednica Znanstvenog odbora ZCI CroP-Biodiv

Vrijeme: 24. studenog 2017.

Mjesto: Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet

2017-11-29T14:53:29+01:0027 studenoga, 2017|

Novinski članak / intervju

Naslov: Predstavljanje Crop-BioDiv-a na Hrvatskoj radioteleviziji

Ime emisije: Znanstveni krugovi

Kratak sažetak: Dr. Smiljana Goreta Ban predstavila je ciljeve i planove Crop-BioDiv u emisiji Znanstveni krugovi koja je dio znanstvenog programa Hrvatske televizije.

2018-03-02T08:15:47+01:0021 studenoga, 2017|

Radionica

Naslov: Osnove očuvanja biljnih genetskih izvora

Predavači:

Mirta Culek, Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo (HCPHS)
Zlatko Šatović, ZCI CroP-BioDiv
Darko Preiner, ZCI CroP-BioDiv
Martina Grdiša, ZCI CroP-BioDiv
Branka Palčić, Ministarstvo poljoprivrede RH
Dubravka Međimurec, Ministarstvo poljoprivrede RH

Organizatori:
Ministarstvo poljoprivred RH
Hrvatski centar za poljoprivredu, hranu i selo (HCPHS)

Vrijeme: 16. studenog 2017.

Lokacija: Maksmirska 127, Zagreb

2017-11-29T15:06:15+01:0016 studenoga, 2017|

Kongresno priopćenje

Naslov: Raznolikost kloroplastne DNA i filogeografija ljekovite kadulje (Salvia officinalis L.)

Predavač: prof. dr. sc. Zlatko Liber, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet, Zagreb

Autori: Liber, Z., Škrtić, D., Radosavljević, I., Jug-Dujaković, M., Di Pietro, R., Šatović, Z.

Kongres: 10. međunarodni kongres “Oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo”

Organizatori: Hrvatsko agronomsko društvo i Europsko udruženje sjemenara

Vrijeme: 10. studenog 2017; 12:30

Mjesto: LifeClass terme Sv. Martin, Sv. Martin na Muri, Hrvatska

2017-11-30T12:53:58+01:0010 studenoga, 2017|

Kongresno priopćenje

Naslov: Genetska struktura populacija ljekovite kadulje s Balkanskog i Apeninskog poluotoka

Predavač: prof. dr. sc. Zlatko Šatović, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb

Autori: Šatović, Z., Škrtić, D., Radosavljević, I., Jug-Dujaković, M., Di Pietro, R., Liber, Z.

Kongres: 10. međunarodni kongres “Oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo”

Organizatori: Hrvatsko agronomsko društvo  i Europsko udruženje sjemenara

Vrijeme: 10. studenog 2017; 12:15

Mjesto: LifeClass terme Sv. Martin, Sv. Martin na Muri, Hrvatska

2017-11-30T12:50:06+01:0010 studenoga, 2017|

Kongresno priopćenje

Naslov: Utvrđivanje piretrina dalmatinskog buhača pomoću Ramanove spektroskopije

Predavač: doc. dr. sc. Ivan Šoštarić, Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Beograd, Srbija

Autori: Šoštarić, I., Pećinar, I., Varga, F., Dajić-Stevanović, Z., Šatović, Z., Liber, Z., Grdiša, M.

Kongres: 10. međunarodni kongres “Oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo”

Organizatori: Hrvatsko agronomsko društvo  i Europsko udruženje sjemenara

Vrijeme: 10. studenog 2017; 12:00

Mjesto: LifeClass terme Sv. Martin, Sv. Martin na Muri, Hrvatska

2017-11-30T12:27:15+01:0010 studenoga, 2017|

Kongresno priopćenje

Naslov: Razvitak mikrosatelitnih biljega dalmatinskog buhača pomoću sekvenciranja visoke propusnosti

Predavač: Filip Varga, mag. biol. exp., Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb

Autori: Varga, F., Liber, Z., Jakše, J., Šatović, Z., Radosavljević, I., Grdiša, M.

Kongres: 10. međunarodni kongres “Oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo”

Organizatori: Hrvatsko agronomsko društvo  i Europsko udruženje sjemenara

Vrijeme: 10. studenog 2017; 11:45

Mjesto: LifeClass terme Sv. Martin, Sv. Martin na Muri, Hrvatska

2017-11-30T12:21:34+01:0010 studenoga, 2017|

Kongresno priopćenje

Naslov: Genetska osnova insekticidnog potencijala dalmatinskog buhača (Tanacetum cinerariifolium /Trevir./ Sch. Bip.)

Predavač: doc. dr. sc. Martina Grdiša, Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet, Zagreb

Autori: Grdiša, M., Varga, F., Jug-Dujaković, M., Ninčević, T., Liber, Z., Radosavljević, I., Biošić, M., Šatović, Z.

Kongres: 10. međunarodni kongres “Oplemenjivanje bilja, sjemenarstvo i rasadničarstvo”

Organizatori: Hrvatsko agronomsko društvo  i Europsko udruženje sjemenara

Vrijeme: 10. studenog 2017; 11:30
Mjesto: LifeClass terme Sv. Martin, Sv. Martin na Muri, Hrvatska

2017-11-29T15:01:13+01:0010 studenoga, 2017|

Međunarodna suradnja

Doc. dr. sc. Ivan Šoštarić , Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet posjetio je Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultet u okviru projekta Molekularna i fitokemijska karakterizacija RAMAN spektroskopijom gospodarski važnih authohtnonih ljekovitih biljaka (Znanstveno-tehnološka suradnja sa Srbijom). Doc. dr. sc. Šoštarić surađuje s Radnom skupinom za dalmatinski buhač i kadulje voditelja prof. dr. sc. Zlatka Libera, Sveučilište u Zagrebu, Prirodoslovno-matematički fakultet na biokemijskoj analizi biljnih genetskih izvora dalmatinskog buhača.

 

Vrijeme: 09. studenog 2017.

Mjesto: Čakovec

2017-11-30T12:57:26+01:009 studenoga, 2017|

Objava rada

Naslov: The Polyphenolic Profile of Grapes.

Autori: Tomaz, I., Štambuk, P., Andabaka, Ž., Preiner, D., Stupić, D., Maletić, E., Kontić, J.K. and Ašperger, D.

Poglavlje u knjizi: The Polyphenolic Profile of Grapes. In Grapes: Polyphenolic Composition, Antioxidant Characteristics and Health Benefits. Nova Science Publishers, Inc..(2017)

2017-11-08T08:46:39+01:008 studenoga, 2017|
Go to Top